Jdi na obsah Jdi na menu
 


Referát/tahák CHEMIE

 

Ocel-Surové železo se zpracovává v ocelárnách na ocel.
       -Zkujňování(Zpracování)=snižování obsahu uhlíku (pod 1.7%)
         a dalších přimíšených prvků(Si,Mn,P).Provádí se buď oxidací příměsí vzdušným
         kyslíkem,nebo kyslíkem vázaným v oxidech železa.
       -Ocel se vyrábí v konvertorech,v nístějových (Martinských) pecích nebo v elektrických pecích.
       -Je měkčí a kujnější než Fe
       -Použití:nerezavějící konstrukční materiály,výroba magnetů,řezací nástroje
Železo:Vyrábí se z rud obsahujících Fe
           -ruda se upravuje přidáním strustkotvorných přísad
           -Vlastnosti:Tvrdost   Užití:Topná tělesa,potrubý
Koroze=fyzikálně chemické působení mezi kovem a prostředím
            -probíhá na povrchu kovů za působení kyslíku,vody a dalších látek
            -vzniká rez (rezavění=Vytvořeni nerovnoměrné pórovitě vrstvičky na povrchu Fe)
Kovy které odolávají korozi:Al,Zn,Au,Ag,Pt,Cu
Jak chráníme před korozí:Natíráme látkami které odpuzují vodu(olej,vazelina)
                                          Pokrýváme nátěry,smaltem a plasty__Pokovujeme Zn,Cr,Cu
Elektrolýza=děj probíhající na elektrodách při průchodu stejnosměrného proudu roztokem nebo taveninou
                   -roztok nebo tekutina musí obsahovat volně pohyblivé ionty
                   Elektroryt=kapalina ve které probíhá elektrolýza(má pohyblivé ionty)
Elektrody:Katoda: - nabitá,jdou k ní kationty,probíhá na ní redukce
                 Anoda: + nabitá,jdou k ní anionty,probíhá na ní oxidace
Použití v průmyslu:z roztoku NaCl se vyrábí:
                               -chlór,vodík,hydroxid sodný,hliník
-pokovováni a čištění kovů
Elektromotorické napětí na galvanickém článku vzniká z rozdílu potenciálů na elektrodách, elektrické potenciály jsou důsledkem chemických reakcí mezi elektrodami a elektrolytem. Tyto reakce mohou být samovolné nebo vyvolané průchodem elektrického proudu (elektrolýzou).
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Depiction of Blood Pressure

(Amofffielt, 11. 8. 2018 16:38)

Poids est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre determination bat, il pompe le sang par de vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/qui-a-essaye-le-cialis/

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

(Alberthem, 24. 6. 2018 6:10)

The men's prostate is an essential portion of a male's reproductive :. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate gland can be found just while watching rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, it is almost always really really irritating and inconvenient for the patient as his urinary product is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.Prostate infection, often known as prostatitis, is the most common prostate-related problem in men younger than 55 yrs . old. Infections in the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of all types of prostate infection. It is a result of bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated through the use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition of the particular defect in the gland along with the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be a result of trauma on the urinary tract or by infections originating from other parts in the body. A patient can experience testicular pain, small of the back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal of the prostate defect followed by making use antibiotics and NSAIDs to take care of the redness.

Non-bacterial prostatitis makes up about approximately 90% of prostatitis cases; however, researchers have not to establish the cause of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other think that intensive exercise and lifting can cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective weight loss program is important. These are some from the steps you can take and also hardwearing . prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for general health and it will also keep the urinary track clean.

2. Some studies claim that several ejaculations per week will assist you to prevent prostate cancer.

3. Eat beef sparingly. It has been shown that consuming more than four meals of beef a week will heighten the probability of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most crucial measure to take to make certain a wholesome prostate is always to choose regular prostate health screening. If you are forty years and above, you must go for prostate examination one or more times annually.