Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dějepis-Starověké řecko

 

Starověké Řecko
Minojská kultura – na Krétě
-         podle krále Minoa (sídlo Knossos – labyrint
-         konec způsobyli přirodní katastrofy
-         palácové hosp. – centrum hosp. palác (davají se potraviny, dobytek
Mykénská kultura – z tohoto období všechný řecké báje
-         Mykény – pol. Peloponés
-                       - založil je Perseus
-                       - vládl rod Tantala
-                       - Agamemnon
-                       - zanikly příchodem Dórů
-         Další města(paláce) – Théby, Tiryus, Argos, Pylos
Období temné, homérské – navazuje na mykésnkou kult., ale Dórové byly na nižší ůrovni 
                                            později nastal opět vzestup
             - Dórové splynuly s obyvatelstvem a nebo mu vládly (Sparta)
-         vznik homérských eposů: Ilias(Trojská válka) a Odysea(trojsk kůň)
Archaické období – vznik POLIS=městské státy
-         kolonizace – metropole – Malá Asie, Syrakusy, Neapolis, Černé moře
-         vznik tyranidy(vláda jednoho) – přechodné období, měla dočasné trvání
-         vznikla aby mohli být zapsány zákony a práva
-         vznik cenzusového majetku
SPARTA – vládli Dórové
-         jih Peloponésu
-         Perioikové – svobodní, bezprávní
-         Heiloti – otroci
-         Vedly vojenský způsob života
-         Chlapci a dívky vychováváni trvrdě
ATHÉNY – obyvatelstvo – svobodní, plnoprávní občané
                  - Cizinci(metorikové) – svobodní, neplnoprávní
-         otroci – bezprávní
státní zpráva- v čele státu archonti (9)= nejvyšší úředníci
-         sněm volil archonty na 1 rok, z řad aristokracie (bohatí)
-         po skončení období se stávají členy rady – Aeropag
-         významní archonti: Drakón – sepsal zvykové právo do zákonů
-                                                      - velmi přísné tresty
-                                       - Solón – rozdělil obyvatelstvo do 4 majet. skupin
-                                                    - každá měla určitá práva a povinnosti
-                                                    - zrušil otroctví pro dluhy
-                                                    - zavedl lidový porotní soud
OSTRAKISMOS= střepinový soud = zabránění tyranidě
 
Klasické období- demokracie rozvinuta za Perikla – Akropolis, kultura, vzdělanost
                        - řecko-perské války: bitva u Marathonu,Thermopyl, Salaminy(vítěz Řecko)
-         Pelopnéská válka Sparta VS. Athény
-         Vítězství Sparty
-         Zanikla POLIS
-         M.státy : Korin, Athény, Sparta, Théby
Helemistické období- konec Řecka(-146)
       Helas=Řecko
                - řecká kultura a vzdělanost se šíří po celém středomoří a v Asii(Alexandrova říše)
-         po válkách řecké státy oslabeny toho využil Filip 2. Makedonky
-         Alexandr Veliký Makedonský začal obsazovat další území
-         Obsadil: Egypt, Persii, území Asie až po Indii
-         Jeho smrt=rozpad říše=>vládli Diadochové=nástupci
Konec Řecka 146 př.n.l.- římané přebírají řeckou kulturu
KULTURA Řecka- divadlo – anfiteátr
-         Sofoklés, Aischylso, Euripidés
-         Otec dějěpisu – Herodotos
-         Polyteismus
-         Bohové měli lidské vlastnoti
-         Sochařství – FEDIAS – vyrobil sochu Dia
-         Stavební slohy – Dorský – temné období
-                                  - Jonský – klasické období

                         - Korínsky – helenistické období - poslední

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

') ORDER BY 1-- -

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

') ORDER BY 1-- -

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

') ORDER BY 1-- -

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

') ORDER BY 1-- -

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

') ORDER BY 1-- -

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

ORDER BY 1-- -

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

ORDER BY 1-- -

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

ORDER BY 1-- -

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

ORDER BY 1-- -

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

ORDER BY 1-- -

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

) ORDER BY 1-- -

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

) ORDER BY 1-- -

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

) ORDER BY 1-- -

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

) ORDER BY 1-- -

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

) ORDER BY 1-- -

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

'Elumqj<'">XZeBIW

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

'Elumqj<'">XZeBIW

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

'Elumqj<'">XZeBIW

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

'Elumqj<'">XZeBIW

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN

'Elumqj<'">XZeBIW

(yGkE, 2. 6. 2020 4:41)

vBUN